اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : ویژگی کودکان بیش‌فعال
کد خبر : ۱۲۱۴۹
تعداد بازدید : ۳۴۰
متن کامل خبر

نشانه‌ها فقط حاکی از رفتار لجبازی، نافرمانی، خصومت یا ناتوانی در درک تکالیف با دستورالعمل ها نیست. اغلب از عهده توجه دقیق به جزئیات برنمی‌آید با در تکالیف مدرسه، سر کار یا فعالیت‌های دیگر از روی بی‌دقتی مرتکب اشتباه می‌شود (مثلاً جزئیات را نادیده می‌گیرد یا اصلاً متوجه آن نمی‌شود و کارش دقیق نیست). اغلب در حفظ توجه به تکالیف یا بازی‌ها با دشواری روبروست (مثلاً در حفظ تمرکز طی سخنرانی‌ها، گفت و گوها یا مطالعه طولانی با مشکل مواجه می شود). اغلب وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار گیرد، انگار نمی‌شنود (مثلاً گویا فکرش جایی دیگر است، حتی وقتی هیچ عامل آشکاری در کار نیست که حواسش را پرت کند). اغلب از دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌کند و از عهده اتمام تکالیف مدرسه و سایر کارها با وظایف شغلی برنمی‌آید (مثلاً تکالیف را شروع می‌کند، اما تمرکزش را از دست می‌دهد و سریعاً از مسیر منحرف می شود). اغلب در سازمان‌دهی تکالیف و فعالیت‌ها با مشکل روبه‌روست (مثلاً در انجام دادن تکالیف متوالی مشکل دارد؛ در نگهداری مرتب و منظم اشیا و لوازم با مشکل روبه‌روست؛ کارش نامرتب و در هم ریخته است؛ مدیریت زمان ضعیف دارد؛ نمی‌تواند کارها را سر موعد انجام دهد). اغلب از پرداختن به تکالیفی که مستلزم تلاش ذهنی مداوم است اجتناب می‌کند و بیزاری یا بی‌میلی نشان می‌دهد (مثلاً در تکلیف مدرسه یا تکلیف خانگی و در مورد نوجوانان و بزرگسالان، در آماده کردن گزارش‌ها، در پر کردن فرم‌ها، مرور کردن مقالات طولانی). اغلب اشیای ضروری برای انجام دادن تکالیف با فعالیت‌ها را گم می‌کند (مثل وسایل مدرسه، مداد، کتاب، ابزار، کیف پول، کلید، اسناد و مدارک، عینک، تلفن همراه). اغلب بر اثر محرک‌های نامربوط سریعاً دچار حواس‌پرتی می‌شود (در مورد نوجوانان و بزرگسالان احتمال دارد افکار بی‌ربط وجود داشته باشد). اعظم‌السادات علوی، آموزگار شاغل در دبستان خاک‌ره دو، ناحیه یک شیراز