اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : زمان پرداخت کامل سود سهام عدالت
کد خبر : ۱۵۸۳۲
تعداد بازدید : ۲۵۶
متن کامل خبر

سود سهام عدالت چهار‌ گروه باقی مانده که 78‌درصد مشمولین را تشکیل می‌دهند از دهه فجر تا پایان اسفند ماه به حسابشان واریز می‌شود. بعد از پرداخت سود سهام عدالت تعدادی از مشمولین سودی دریافت نکردند که در خصوص زمان واریز چهار گروه باقی مانده از گروه مشمولین سهام عدالت سید جعفر سبحانی مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده که 78‌درصد مشمولین را تشکیل می‌دهند از دهه فجر تا پایان اسفند ماه به حسابشان واریز می‌شود. وی در ادامه افزود: در دوازدهم بهمن ماه مصادف با شروع دهه فجر سود 22درصد از مشمولین که شامل 16دهک بودند و مبلغ حدود 600‌میلیارد تومان به حسابشان واریز شد. مشاور رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه پایان سال مالی برخی از شرکت‌های موجود در سبد سهام خرداد ماه است گفت: تعداد اندکی از شرکت‌های موجود در سبد سهام پایان سال مالی آنها مربوط به خرداد ماه سال آینده می‌شود ولی با مذاکراتی که با این شرکت‌ها انجام شده مقرر است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا قبل از نوروز‌97 سود به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز و بین مشمولین باقی مانده تقسیم شود. سبحانی اظهار کرد: در مرحله نخست واریز سود سهام عدالت حدود 930‌میلیارد تومان سودبین تمامی‌مشمولین تقسیم شد که بر این اساس 16‌گروه مشمولی که در مرحله اول 50هزار تومان دریافت کرده بودند در مرحله انتهایی 100هزار تومان دریافت خواهند کرد و سایر مشمولین این گروه که هیچ سودی دریافت نکرده بودند 150‌هزار تومان دریافت و سود سال مالی‌95 به صورت کامل تسویه می‌شود. وی در انتها خاطر‌نشان کرد: سود مشمولین 4‌گروه حدودا 80هزار تومان و سود 16‌گروه دیگر 150‌هزار تومان است که تمام تلاش خود را می‌کنیم تا پایان سال‌96 سود سال‌95 را به صورت کامل تسویه کنیم.