اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : رایج‌ترین روش‌های جستجوی شغل
کد خبر : ۲۳۵۷۰
تعداد بازدید : ۱۶۴
متن کامل خبر

بررسی گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در بین جمعیت در جستجوی شغل، غالب افراد برای جذب در بازار کار پرس‌وجو از دوستان و آشنایان را در پی می گیرند. به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار از اقدامات صورت گرفته برای جستجوی کار توسط بیکاران، نشان می‌دهد در سال گذشته رایج‌ترین روش جستجوی شغل، پرس و جو از دوستان و آشنایان بوده است که طبق آمار مرکز آمار، ۲میلیون و ۹۵۲هزار نفر این روش را برای جستجوی شغل در پیش گرفتند. دومین شیوه رایج برای کاریابی، جستجو در جراید و مطالعه آگهی‌های استخدامی بوده است؛ به طوری که بالغ بر یک میلیون و ۶۰۱هزار نفر از این طریق در جستجوی شغل موردنظر بودند. همچنین بیش از یک میلیون و ۲۸۵هزار نفر از طریق تماس با کارفرمایان به دنبال شغل موردنظر خود بودند که سومین شیوه رایج جستجوی کار محسوب می‌شود. مراجعه به مؤسسات کاریابی غیردولتی و مراجعه به مراکز خدمات اشتغال وزارت کار (کاریابی‌های دولتی) نیز به ترتیب از دیگر شیوه‌های رایج جستجوی شغل توسط بیکاران در سال گذشته بوده است. به این ترتیب که در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۸۹هزار نفر از طریق مؤسسات کاریابی غیردولتی و حدود ۷۷۱هزار نفر از طریق کاریابی‌های دولتی شغل موردنظر خود را جستجو کردند. اما در این بین برخی از افراد بیکار، تلاش برای خوداشتغالی را به جستجوی شغل ترجیح دادند. بر این اساس، در سال گذشته حدود ۵۶۱هزار نفر به دنبال جستجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی بودند. علاوه بر این، بخش دیگری از افراد بیکار، پیگیر تقاضای جواز کسب یا پروانه کار برای شروع کار جدید بودند که این آمار در سال گذشته ۱۳۲هزار و ۶۸۰نفر بود. البته جمعی از بیکاران سایر روش‌های جستجوی شغل را در پیش گرفتند که جمعیت این گروه از افراد، ۲۰۶هزار و ۶۰۰نفر اعلام شده است. عوامل عدم جستجوی کار توسط گروهی از بیکاران همچنین، بخشی از جامعه به دنبال جستجوی شغل نیستند که این افراد در بین جمعیت غیرفعال کشور قرار می‌گیرند. جمعیت غیرفعال شامل افرادی از یک جامعه می‌شوند که نه شاغل و نه در جستجوی شغل هستند. این گروه از افراد در عین حال که شاغل نیستند، بنابه دلایلی برای ورود به بازار کار تلاش و جستجویی نمی کنند. جمعیت غیرفعال کشور در سال گذشته ۳۹میلیون و ۳۳۶هزار و ۷۰۰نفر اعلام شده است که نتایج مرکز آمار از «علت عدم جستجوی کار» نشان می‌دهد ۱۱عامل در عدم جستجوی شغل توسط این افراد دخیل بوده است. بیشترین علت عدم جستجوی کار، «مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی» است که حدود ۱۹میلیون و ۹۹۳هزار نفر از جمعیت غیرفعال را در بر می‌گیرد. به عبارتی، نیمی از جمعیت غیرفعال کشور به دلیل مسئولیت‌های اجتماعی در جستجوی شغل نیستند. «اشتغال به تحصیل» نیز دومین عامل عدم جستجوی کار است. به طوری که در سال گذشته ۱۱میلیون و ۲۲۷هزار نفر به دلیل اشتغال به تحصیل یا آموزش در جستجوی شغل نبودند. همچنین در سال گذشته، بیش از ۳میلیون و ۲۲۰هزار و ۴۰۰نفر از جمعیت غیرفعال کشور به دلیل بی‌نیاز بودن از انجام کار به دنبال جستجوی شغل نبودند. بر اساس این گزارش، ناامید شدن از پیدا کردن شغل، انتظار بازگشت به شغل قبلی، انتظار برای شروع کار جدید، انتظار برای اعلام نتایج آزمون استخدامی یا اعلام نتیجه استخدام توسط کارفرما، انتظار برای شروع کار فصلی، ناآگاهی از روش‌های جستجوی شغل و بیماری یا ناتوانی جسمی موقت از دیگر عوامل عدم جستجوی کار در سال گذشته بوده است.