اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : پیمان کشاورز- دبیر خبر: سرزمینی که می‌شناختیم
کد خبر : ۲۹۱۳
تعداد بازدید : ۵۶۹
متن کامل خبر

شاید باور این که هزاران سال از قدمت شیراز و فارس گذشته و ما اکنون میراث‌دار فرهنگ کهنی هستیم که نیاکان ما به خوبی آن را پرورده و به ما رسانده‌اند مشکل باشد. شاید هم این اعتماد به نفس کاذب ناشی از پیشینه پرافتخار، پاشنه آشیل ما شده که حالا و بدون هیچ اغراقی سنگ عملکرد گذشتگان را به سینه زده و نان از قبل نیاکان خوردن را پیشه کرده‌ایم. همه به خوبی می‌دانیم که فارس و شیراز در تمام حوزه‌ها آنقدر توانایی و نیروی انسانی دارد که توقف در گذشته را رها کرده و به فکر آینده باشد؛ اما افسوس که این رهایی و آن برنامه ریزی در فارس امروز به محاق رفته و جایی در افق توسعه استان ندارد. اگرچه که استفاده از میراث گذشتگان را نیز به خوبی درک نکرده ایم و این امکان پرمایه و سرمایه بزرگ را به حال خود رها نموده‌ایم. ظرفیت فارس در حوزه‌های مختلف و توانایی نیروهای انسانی این استان در این حوزه‌ها بر کسی پوشیده نیست و متولیان امر نیز بایستی این مهم را مد نظر قرار دهند که فارس توانایی و پتانسیل الگو شدن در حوزه مدیریتی را برای سایر استان‌ها دارد. اما در حوزه مدیریت فارس هنوز نتوانسته آنچنان که باید و شاید از امکانات خود استفاده کند و این ضعف خود مولد معضل بیکاری و اشتغال در فارس است. در حوزه فرهنگ فارس تا حدودی نسبت به موقعیت ویژه خویش عقب مانده است. در حوزه میراث نیز هنوز فارس توانایی استفاده از پتانسیل گردشگری موجود در خود را ندارد. درآمد عمومی استان علی‌رغم تمامی هشدارها در زمینه کمبود آب، شدیداً به کشاورزی وابسته است. صنعت در فارس مغفول مانده و به نظر برنامه‌های ارائه شده نیز توان جبران این عقب ماندگی را ندارد. در بحث سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی نیز هنوز مدیریت استان نتوانسته بسته‌های جذاب و چشمگیری به بخش خصوصی ارائه دهد و در واقع همه چیز در این استان کماکان وابسته به صنایع کشاورزی است و گویی نیاز به سایر حوزه‌های درآمدی از سوی مسئولان احساس نشده است و همه اینها در حالی است که چشم امید به آینده دوخته‌ایم و منتظر مانده‌ایم تا بلکه گرهی از کار اشتغال فارس گشوده شود. Peyk59@gmail.com