اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : بازدید اعضای صندوق‌های خرد زنان روستایی شهرستان کوار از کارگاه عرقیات میمند
کد خبر : ۵۵۵۱
تعداد بازدید : ۵۴۵
متن کامل خبر

گروه شهرستان، کوار، حسین مقدس در جهت افزایش آگاهی و مهارت زنان روستایی شهرستان کوار با حضور تعدادی از زنان عضو صندوق‌های خرد، از محل کارگاه عرقیات گیری در میمند بازدید شد. به گزارش کارشناس امور زنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار؛ به منظور کمک به رشد واحدهای تولیدی موجود و تشویق زنان روستایی در جهت توسعه و ایجاد واحدهای جدید به اتفاق تعدادی از اعضای صندوق‌های خرد زنان روستایی شهرستان از مزرعه گل محمدی و کارگاه عرقیات گیری واقع در میمند بازدید به عمل آمد. محبوبه نوذری گفت: در این بازدید آموزشی که در محل مزرعه و کارگاه عرقیات گیری کشت و صنعت گل سرخ میمند فارس انجام شد، اعضاء با چگونگی کشت گل محمدی و گل نسترن و همچنین با نحوه عرق گیری به صورت سنتی و صنعتی از گیاهان دارویی آشنا شدند. وی افزود: در حال حاضر تعداد 7 صندوق خرد زنان با حدود 340 نفر عضو در روستاهای نوروزان، دشتک، قصراحمد، طسوج و ولیعصر مشغول به فعالیت می‌باشند که از اهداف اصلی این صندوق‌ها می‌توان به افزایش پس‌انداز خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال، کمک به رشد واحدهای تولیدی و ارتقاء مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه‌های آموزشی اشاره نمود. وی خاطر نشان نمود: سهل الوصول بودن دریافت تسهیلات، پایین بودن نرخ بهره در مقایسه با نرخ بازار غیر رسمی روستایی، محور قرار داشتن گروه‌های کم درآمد به ویژه تنگدستان روستائی و اتکاء هرچه بیشتر به منابع مردمی تا اتکاء به منابع دولتی از ویژگی‌های این صندوق‌هاست.