[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۵۰
  • دوره جدید

آشنایی با بازی‌های محلی، روزنامه شیراز نوین

کلورونکی

کلورونکی یکی از محبوب‌ترین بازی‌های محلی است که تعداد بازیکنان آن باید حتماً جفت باشند.مثلاً دو دسته ۶نفری که جمعاً ۱۲نفر شوند. در گروه اول که هر نفر کلاهی به سر دارد (یا اگر کلاهی در دسترس نباشد با دستمال چهارگوشی که ۴گوشه‌اش را گره زده‌اند و بر سر می‌گذارند،  کلاهی درست می‌کنند) افراد به شکل دایره‌وار چهار دست و پا روی زمین می‌نشینند.
دسته ۶نفری ایستاده بنای حمله به دسته نشسته را می‌گذارد تا کلاه آنها را بربایند و متقابلاً دسته نشسته نیز به حالت دفاعی درآمده و سعی می‌کنند با زدن قو (Qowo) به معنی قوزک پا از خود دفاع کنند.
اگر یکی از ۶نفر دسته نشسته موفق شد با پا به یکی از افراد ایستاده بزند، دسته ایستاده بازی را باخته و باید به جای گروه نشسته روی زمین قرار گیرند.
در صورتی که یکی از گروه ایستاده موفق به ربودن کلاه رقیب شود، با قدم‌های بلند دوان دوان از میدان بازی دور می‌شود تا کلاه را به دالگه (مکانی دورتر از بازی که افراد قبل از شروع بازی بین خود مشخص و تعیین می‌کنند. این مکان می‌تواند درخت، چوب یا سنگ بزرگی نزدیک زمین بازی باشد) بزند. اگر شخص رباینده کلاه موفق شود آن را به دالگه برساند، افراد گروه ایستاده بازی را برده‌اند و دوباره گروه نشسته روی زمین باقی خواهند ماند. اگر فردی که کلاهش را ربوده‌اند موفق شود کلاه خود را از رباینده پس بگیرد، دو گروه جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی