[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۶۵
  • دوره جدید

حقوق شهروند، روزنامه شیراز نوین

برخی جرائم
 در حکم کلاهبرداری

طبق قانون مجازات اسلامی برخی از جرائم در حکم کلاهبرداری بوده و قانونگذار همان مجازاتی را که برای کلاهبرداران در نظر می‌گیرد برای مجرمین چنین جرایمی نیز پیش بینی کرده است. در این شماره از مطلب حقوقی به بیان تعدادی از این جرائم می‌پردازیم:
1- تبانی اشخاص برای بردن مال غیر 
2- اشخاصی که به عنوان ثالث وارد دعوا می‌شوند یا بر حکمی اعتراض می‌کنند یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوا نمایند مشروط بر این که سابقا با یکی از اصحاب دعوا، بر سر بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر تبانی کرده باشند.
3- معرفی مال غیر به عوض مال خود 
4- تقاضای ثبت ملک برخلاف واقع به بیانی دیگر زمانی که کسی بر خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند.
5- تقاضای ثبت ملک توسط امین بدین معنا که هر کس که نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
6- خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری یا متصرف قلمداد کردن خود. هرگاه شخص ملکی را به یکی از عناوین اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم کلاهبردار مجازات خواهند شد.
7- خودداری از استرداد حق طرف 
8- تحصیل گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع. به طور مثال شخصی که جزء ورثه متوفی نباشد خود را ورثه وی معرفی کند یا شخصی را که ورثه است، نام وی را به هنگام دریافت گواهی انحصار وراثت قید نکند.
9- اظهارات خلاف واقع مدیران و موسسان شرکت‌ها با مسئولیت محدود در خصوص پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم سهم اشرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد لازم برای شرکت.
10- تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به اینکه ملک منقل شده است یا مالکیت مورث از او سلب شده است.
11- به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا 
12- فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا 
آزاد 
13- فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به بهایی گران‌تر از نرخ مقرر
14- هرنوع سوء استفاده دیگری راجع معاملات ارزی
15- جعل عنوان نمایندگی بیمه
16- کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده یا انتقال دهد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی