[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۰۵
  • دوره جدید

تمرکز، سنگ‌بنای تفکر و یادگیری، روزنامه شیراز نوین

تمرکز و درگیر شدن با موضوعات، سنگ بنای تفکر و یادگیری است. دکتر میهالی چیکسنت میهالی، نویسنده کتاب «تچان» وجود قوای تمرکز و پایبندی عمیق به انجام یک فرایند ذهنی یا عملی را مهم‌ترین عامل در تفکر و یادگیری می‌داند. قابلیت تمرکز و توجه دقیق به یک فعالیت، به مغز انسان کمک می‌کند نیرو و قوای ذهنی خود را حول محور آن موضوع خاص آزاد سازد و به این ترتیب شبکه‌های عصبی جدیدی در مغز ایجاد می‌‌شود و اگر این پروسه به طور کامل اتفاق بیفتد و عوامل خارجی تداخلی در آن ایجاد ننماید، می‌تواند دانش جدید ما را با دانش قبلی و اندوخته‌های ذهنی ما پیوند زند و بافت جدیدی از معلومات و ساختارهای تازه را در ذهن ما ایجاد کند. به عبارت دیگر حفظ تمرکز و توجه روی یک موضوع خاص سبب می‌شود که قوای ذهنی ما بدون منحرف شدن و درگیر شدن با موضوعات فرعی دیگر، تمام نیروی خود را در جهت برقراری ارتباط بین معلومات سابق ما با اطلاعات ورودی جدید ذهن صرف کند و در این مسیر، الگوها و ساختارهای ذهنی نوینی را سازمان دهد که هر آنچه فکر می‌کنیم یا می‌آموزیم را در ساختارهای ذهنی ما به درستی جای دهد. به همین ترتیب اگر ذهن به هر نحوی تمرکز و توجه خود را از دست بدهد، فرایند برقراری ارتباط بین معلومات پیشین و اطلاعات جدید انسان مختل می‌شود و این رابطه خدشه‌دار شده و یادگیری به نحو مقتضی و بهینه رخ نمی دهد.
فرحناز تقی‌پور، دبیر شاغل در متوسطه اول  حضرت مریم(س)، ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی