[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۱
  • دوره جدید

نقش باور در یادگیری درس ریاضی، روزنامه شیراز نوین

جو بولر، نویسنده و استاد دانشگاه استنفورد در مورد نقش باورها بر موفقیت در تحصیل و به خصوص در درس ریاضی معتقد است: «استعداد ریاضی، تنها یک افسانه است که تأثیر منفی زیادی بر موفقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی دارد. به گفته او، نه تنها استعداد ریاضی افسانه است، بلکه حتی چیزی به نام مغز ریاضی نیز وجود ندارد. اما این باور همچنان به طور گسترده و عمیقی در جامعه ترویج می‌شود.» بولر توضیح داد که مطالعات اخیر در زمینه انعطاف‌پذیری ذهن نشان می‌دهد حتی اشتباهات نیز مانند یادگیری‌ها ریشه‌ای در مغز دارند. همان‌طور که با هر یادگیری، ارتباطات عصبی در مغز ایجاد می‌شود، هر اشتباه نیز سیناپسی را در مغز شکل می‌دهد. به باور بولر برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی این تنها کافی نیست که خودپنداره‌ها و باورهای آنها را مثبت و سازنده نماییم، بلکه اگر آنچه واقعاً در جلسات درس و امتحان رخ می‌دهد را تغییر ندهیم، حتی باورها هم نمی‌توانند به دانش‌آموزان کمک چندانی نمایند. در واقع، برای افزایش موفقیت دانش‌آموزان نه تنها باید روی باورهای آنها تمرکز کنیم، بلکه از سوی دیگر محیط و تجربیات عملی آنها را هم در مواجه شدن با ریاضی مورد بازنگری قرار دهیم.
فرزانه جوکار، دبیر ریاضی دبیرستان معلم یک، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی