[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۶
  • دوره جدید

برقراری و حفظ ارتباط، روزنامه شیراز نوین

سیدمحی‌الدین حسینی ارسنجانی- شیرازنوین
بایدگوش به زنگ علايم منفى بود. اگر فردى از رفتار يا گفتار شما رنجيده باشد، زبان رفتار او پيشاپيش با علايم خود به شما هشدار مى‌دهد كه در ارتباطات متقابل خللى به وجود آمده است. گوش به زنگ باشيد، گاه برقرارى ارتباط آسان‌تر از حفظ ارتباط است. در مجموع، علايم منفى زبان رفتار را مى‌توان به شرح زير خلاصه كرد: دقت كنيد ۱- نوك پاها در جهت مخالف شماست. ۲- تكان دادن سريع سر. ۳- نشستن و ايستادن در جهت مخالف. ۴- ماليدن و گرفتن گوش‌ها. ۵- ماليدن و خراشيدن گردن. ۶- مشت كردن و فشردن پنجه. ۷- بى‌قرار بودن، براى مثال نوك مداد را بى‌وقفه روى ميز زدن. ۸- پا به زمين كوبيدن. ۹- برآمدگى عضلات. ۱۰- به آسمان يا بالا نگاه كردن. ۱۱- چرخيدن به دور و اطراف. 
علايم مثبت همواره وجود دارند. هروقت هريك از علايم مثبت زبان رفتار زير را مشاهده كرديد مطمئن باشيد يك ارتباط مثبت و ثمربخش برقرار كرده‌ايد. اعمال و گفتار خود را مرور كنيد تا آنچه سبب انگيزش مثبت فرد ديگر شده را بشناسيد. باز هم مى‌توان علايم مثبت زبان رفتار را به شرح زير خلاصه كرد: ۱- انديشمندانه سر تكان دادن. ۲- تماس چشمى مناسب. ۳- نشستن يا ايستادن فرد ديگر به طرف شما. ۴- طرز نشستن و نشستن راحت. ۵- نوك پاها در جهت شماست. ۶- انديشمندانه حرف‌ها را تأييد كردن. ۷- دست به چانه كشيدن. ۸- عضلات آرام و راحت. هردو مهم‌اند. (بهداشت جسم و روان)

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی