[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۸
  • دوره جدید

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، روزنامه شیراز نوین

آزمون یا همان امتحان به عنوان اصلی‌ترین معیار سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی پذیرفته شده و به نوعی معنا و مفهوم پیدا کرده است. در واقع «آزمون» وسیله و ابزاری است برای «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی». ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، یعنی سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف‌های آموزش از پیش تعیین شده برای تصمیم‌گیری درباره این که آیا فعالیت‌های آموزشی معلم و تلاش‌های یادگیری دانش‌آموزان به نتایج مطلوب انجامیده‌اند یا خیر. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مستلزم دو اقدام اساسی است:
1- تعیین هدف های آموزشی
2- سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان
از سوی دیگر، کلاس درس مکان پویایی است که در آن معلم و دانش‌آموز مرتباً در تعامل با یکدیگر قرار دارند؛ معلم سؤال می‌کند، بازخورد ارائه می‌دهد، تشویق و انتقاد می‌کند، پرسش‌ها و تقاضاهای دانش‌آموزان را پاسخ می‌دهد و اگر دانش‌آموزی با مشکلی مواجه شود، او را راهنمایی و هدایت می‌کند و... در این مختصر مقاله، به بررسی تأثیر بازخورد معلم روی انگیزش دانش‌آموزان می پردازم:
بازخورد، واکنشی است در برابر یک پدیده و راهبردی مهم در فرایندهای آموزشی. بازخوردهای معلم چهار نوع است:
1- بازخورد عملکردی؛ 2- بازخورد انگیزشی؛ 3- بازخورد اسنادی؛ 4- بازخورد راهبردی
صدیقه مرادی اصل، معاون اجرایی متوسطه اول امام علی(ع)، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی