[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۳۰
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

 هیئت دولتی مردانه
 

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

اینکه در تمامی ادوار گذشته دولت‌ها ترکیب اعضای کابینه روسای جمهوری ترکیبی کاملا مردانه باشد یا در انتخاب مدیران زن فقط به برخی معاونت‌ها یا سازمان‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری اکتفا شود، از دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق شهروندی و مدنی جالب نیست. علاوه بر فعالان امور زنان و خانواده بسیاری از رجال سیاسی و مردان عرصه اجرا و سیاست هم عقیده دارند حداقل باید یک یا دو وزیر از مجموعه وزرای دولت از میان زنان برجسته و توانمند انتخاب شود تا امور بیش از نیمی از جامعه و پیکره اجتماعی کشور یعنی زنان و دختران نیز سامان یافته و مورد توجه واقع شود. به راستی چرا حضور یک یا چند نفر وزیر زن در کابینه روحانی یک ضرورت است؟ عدم انتخاب یا معرفی زنان در ترکیب دولت به نوعی احساس نومیدی و سرخوردگی بزرگانی از جامعه زنان و کسانی که شرایط کامل احراز پست‌های عالی دارند را به دنبال داشته و در فضاهای حقیقی و مجازی نیز بازتاب وسیعی پیدا نموده است. بدون شک حضور وزیر زن در کابینه دوم روحانی همچنان ضرورتی غیرقابل چشم پوشی بوده و در این رابطه باید گفت: انتخاب وزیر زن علاوه بر اینکه از جهات گوناگون اهمیت واقعی دارد، ارزشی نمادین نیز داشته و دارد. مقایسه روزهای گذشته میان وضعیت کابینه زنان در ایران و کشورهای همسایه مان نظیر افغانستان و... نوعی نارضایتی را در میان زنان شاخص ایرانی به وجود آورده یا من بعد هم خواهد آورد. کمترین اقدام دکتر روحانی برای توجه به زنان اولویت دادن به آنان در مدیریت‌های عالی و میانی برای ایجاد نوعی احساس رضایت نیمی از جامعه در مشارکتی است که در حضور گسترده شان در انتخابات خرداد سال‌های ۹۲ و ۹۶ به اثبات رسید. یکی از معانی ناب شعار زیبای «به عقب برنمی‌گردیم» روحانی و هواداران او در ایام انتخابات ریاست جمهوری اخیر همین است که زنان را نباید از یاد برد و نقششان را در آرا به روحانی و تاثیرشان در پیروزی اندیشه همسو با وی را نباید نادیده گرفت. چرا باید در حالی که نخستین برندگان جوایز بزرگ صلح نوبل و فیلدز ریاضی از میان زنان ایرانی است، سهم آنان از مدیریت‌های کلان کشوری ناچیز و دو سه درصدی باشد؟ بنا به نقل یکی از صاحبان قلم در زمانه‌ای که بسیاری اندیشمندان سیاسی جهان از ضرورت زنانه شدن سیاست برای خشونت زدایی از آن سخن می‌گویند و دولت‌های اروپایی در بهره گیری هرچه بیشتر از زنان در کابینه بر یکدیگر سبقت می‌جویند، نمی‌توان کابینه‌ای یکپارچه از مردان را تدارک دید که گاهی قدرت مدیریتی او به مراتب از زنان توانمند موجود در عرصه مدیریتی کمتر است.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی