[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۹۰
  • دوره جدید

چک‌های برگشتی تابع رکود بازار، روزنامه شیراز نوین

وقتی رکود در بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد. بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چک‌های برگشتی بیشتر است. در آبان‌ماه امسال ۲/۹۷درصد چک‌های برگشتی استان فارس به مبلغ ۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. به گزارش تسنیم از شیراز، در آبان ماه امسال در کل کشور بالغ بر 9.6 میلیون فقره چک بـه مبلغی بالغ بر 615 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.9 درصد کاهش و از نظر مبلغ 0.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در استان فارس نیز 3 هزار و 84 فقره چک مبادله‌ای (3.1 درصد کل چک‌های مبادله‌ای کشور) به مبلغ 16 هزار و 995 میلیارد ریال (2.8 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای کشور) مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.6 درصد افزایش داشته است.  
در آبان‌ماه امسال 52.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهـران (35.4 درصد)، اصفهان (9.4 درصد) و خراسان رضوی (8.1 درصد) مبادله شده است. از لحاظ مبلغ نیز 70.2 درصد از مبالغ چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران (59.6 درصد)، اصفهان (5.4 درصد) و خراسان رضوی (5.2 درصد) مبادله شده است.
وصول 84.1 درصد چک‌های مبادله‌ای فارس
در آبان‌ماه 96 در کل کشور بیش از 8.1 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 477 هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.5 درصد و از نظر مبلغ 1.4 درصد کاهش داشته است. در ماه مورد گزارش 84.6 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای کشور و 77.5 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در استان فارس 2 هزار و 594 فقره چک (84.1 درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای) به مبلغ 13 هزار و 78 میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 1.8 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3.9 درصد افزایش داشته است.
چک‌های برگشتی
در آبان ماه 96 در کل کشور حــدود 1.5 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 138 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 5 درصد کاهش و از نظر مبلغ 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 در ماه مورد گزارش، در کل کشور 15.4 درصـد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 22.5 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در استان فارس 15.9 درصد کل تعداد چک‌های مبادله‌ای (489 فقره چک) و 23.1 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای به مبلغ 3 هزار و 917 میلیارد ریال برگشت خورده است که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 3.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 2.6 درصد افزایش داشته است. در آبان‌ماه 96 بیش از 1.4 میلیون فقره چک (97.1 درصد چک‌های برگشتی) در کشور به مبلغ 133 هزار میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
فقدان یا کسری موجودی دلیل برگشت 97.2 درصد چک‌های برگشتی فارس
در استان فارس 475 فقره چک (97.2 درصد چک‌های برگشتی) به مبلغ 3 هزار و 760 میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده و تنها 2.8 درصد چک‌های برگشتی به دلیل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط برگشت خورده است. آمار چک‌‌های برگشتی از آنجا حائز اهمیت است که افزایش یا کاهش آن میزان رکود در بازار و اقتصاد را نشان می‌دهد، شاخص چک‌های برگشتی شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی کشور و نمادی برای اعتماد بازار است.
وقتی رکود در بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چک‌های برگشتی بیشتر است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی