[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

دیدگاه، روزنامه شیراز نوین

دویدن با توپ‌/ دریبل کردن

 

شیرازنوین- محمد شفيعي

رئیس کانون مربیان فوتبال فارس

در دریبل کردن ضمن حمل توپ، بازیکن باید حریف را نیز جا بگذارد. اما در دویدن با توپ بازیکن به طور مستقیم حریفی درمقابل ندارد.
 دویدن با توپ بدون حریف: 
این حالت زمانی است که بازیکن با توپ در فضای آزاد حرکت می‌کند. وقتی که بازیکنی به خوبی با توپ می‌دود، کنترل توپ را هم‌زمان در اختیار دارد. این کار نیازمند تعادل خوب و ثبات عالی است. دویدن با توپ درحالی که بازیکن سر را در موقعیت مناسب و بالا قرار داده است به او اجازه می‌دهد که از اطراف آگاهی داشته باشد و بهتر با بازی خود را وفق دهد. یعنی بازیکن توانایی بازی خوانی دارد و می‌تواند در زمان مناسب پاس دهد، سانتر کند و یا شوت بزند. 
دریبل-زدن (در مقابل حریف):
 این بدین معنی است که بازیکن چطور با توپ حرکت می‌کند؛ در حالیکه باید حریف را نیز پشت سر بگذارد. اجازه می‌دهد که بازیکن صاحب توپ، بازیکن یا بازیکنان دیگر را حذف کند. حرکت فردی را با توپ ادامه دهد. بازیکن می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند. می‌تواند بازیکن حریف را فریب بدهد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی