[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۱۷
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۹۴، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-‌خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران-میدانی در جنوب تهران-از شهرهای شمال کشورمان2-باور و اعتقاد قلبی-کارگردان صاحب نام کشورمان و سازنده فیلم رنگ خدا3-عصری در تاریخ بریتانیا-مقروض4-زیبا نیست-مدعی العموم-ضمیر انگلیسی5-سنگریزه-مقابل درون-از چهار عمل اصلی با حروف مشوش-دشمن سخت6-ماده  چرب کننده پوست در سرما-اریستو کراسی7-از دستگاه‌های موسیقی ایرانی-کفتار درهم!-سر8-کماندو-قلب-موسیقی مکتوب-فیلسوف آلمانی و نویسنده کتاب نقادی عقل مطلق9-دوستی و محبت-تفحص کرد-مقابل زوج10-گونه ای از ادبیات-شهری  در غرب کشورمان-11-روز نیست- به خاطر-قابله درهم ریخته-تصدیق ایتالیایی12-از حروف الفبای انگلیسی-از کشورهای اروپای جنوبی-یار آبادانی13-نجار-گوشی پزشکی14-زبردستی-هر چز مالیدنی مانند کاهگل به روی بام15-منحرف-برکت سفره-از پسران آدم


عمودی
1-تعلیم و تربیت-روسیاه مطبخ2-ناشی آشفته-برج کج داستانی-دفعه و مرتبه3-یار تنیس باز-شهر و استانی در کشورمان-از تمدن‌های باستانی بین النهرین4-قصد و عزم کاری-کریستال-بمب ناقص-زیرکی5-نام دیگر جیحون-سابقاً پلیس مخفی می گفتند6-انوار شکسته!-سرایدار مشوش!7-سمع-دوره تکمیلی تخصص پزشکی-هزار کیلو8-سنگ آسیا-پیش درآمد آشغال-تکرار حرفی است-یازده9-بو-شهر ازبکستان-آدمی-چند جواهر-امنیت درهم ریخته-11-از کشورهای آسیایی-امیر12-از پیامبران الهی-عدد 9 فرانسوی-بخشنده-جدا از هم13-لوح فشرده-دیوار شکسته!-کبود درهم14-نخست- اشاره به دور-مرکز حکومت نروژ15-شهر فارس-کتابی از برتولت برشت نویسنده آلمانی

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی