[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۳۰
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۰۲، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-سرپرستان-سپاس شیرین!-گلدسته 2- سپهر- از امیرنشین‌های امارات3-ملکه  بریتانیا-مقروض4-پارچه گرانبها -مدعی العموم-ضمیر غائب5-سنگریزه-خالص ترین آن الماس است -از چهار عمل اصلی با حروف مشوش-دشمن سخت6-ماده  چرب کننده پوست در سرما-اریستو کراسی7-جد -کفتار درهم!-سر8-عضو گوارشی -قلب-موسیقی مکتوب-فیلسوف آلمانی و نویسنده کتاب نقادی عقل مطلق9-عقب و پشت سر -تفحص کرد-یکی از افراد 10-گونه ای از ادبیات-شهری  در غرب کشورمان-11-بو - به خاطر-قابله درهم ریخته-تصدیق ایتالیایی12-از حروف الفبای انگلیسی-از کشورهای اروپای جنوبی-یار آبادانی13-نجار-گوشی پزشکی14-تلخی -هر چیز مالیدنی مانند کاهگل به روی بام15-نوعی گوشی تلفن -پسوند نگهدارنده -از پسران آدم


عمودی
1-تعلیم و تربیت-خون بها 2-رود اروپایی با حروف آشفته! -حرف زیادی -خزنده گزنده 3-سرخ رنگ - سجن-از تمدن‌های باستانی بین النهرین4-لایعقل -از اعضای بدن -بمب ناقص-زنگ5-نام دیگر جیحون-سابقاً پلیس مخفی می گفتند6-انبار به هم ریخته!-سرایدار مشوش!7-سمع-دوره تکمیلی تخصص پزشکی-نشان بیماری 8-سنگ آسیا-پیش درآمد آشغال-تکرار حرفی است-یازده9-طاقچه -شهر ازبکستان-آدمی 10چند جواهر-امنیت درهم ریخته-11-از کشورهای آسیایی-امیر12-سفت نیست -عدد 9 فرانسوی-بخشنده-جدا از هم13-لوح فشرده-دیوار شکسته!-کبود درهم14-نخست- اشاره به دور-مرکز حکومت نروژ15-شهر فارس-کتابی از برتولت برشت نویسنده آلمانی

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی