[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۹
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۰۵، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-چون ... آمد نود هم پیش ماست-از شهرهای استان خراسان رضوی-مجموع الفاظ و کلمات بدون فعل2-کلبه علفی-ادب ز بی ادبان آموخت -دو یار هم قد3-گرم - بر صورت می زنند-از نیروهای سه گانه ارتش4-دانه کوبیده شده گندم-امر به نیاوردن -خرگوش تازی5-از سازهای زهی آرشه ایی--همنشین6-رود اروپایی -بشر-نادر 7-قطعه لوله خمیده برای تغییر مسیر لوله اصلی-درخور -ظاهر ساختمان8-تلخ-نوعی ترن و اتوبوس -حرص و طمع 9-الفت-کامل کننده-جزیره سردسیر امریکای شمالی10-شهرت طلب-از توابع استان بوشهر-رمان مشوش!11-محروم-درس دادن12-مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک عصر معین -ترسناک-تأثیر13- کارمند سفارتخانه-سنگ آسمانی-نکته ها14-شگرد- ماشین منفجر شده!-چوپان 15-ناگزیر-عنوان امپراتوری روم شرقی -منقار


عمودی
1-از القاب حضرت مهدی(عج)-سرپرستی2-واسط معامله -بندر بلغارستان-شبیه3 -از گل‌های زیبا-جانور دوزیست-4-تکرار یکی از حروف الفبا -عامل بیماری-هر موجود زنده5-خوراکی از تخم‌مرغ-از جنگ‌های مسلمانان و رومیان-جوانه زدن 6-خطاب محترمانه مردانه-بی دین-نوعی جمله در دستور زبان فارسی 7-اسب زرد- دستار- قسمت تاریک نیمکره زمین8-کار عبث و بیهوده -نوشته موضوعی کمتر از بیست کلمه-سبز تیره9-زدنی بچه ننر -آرزوها-درجه10-جدید و امروزی-فرکانس-چند رأی 11-ننگ -گردی براق در رنگ‌های مختلف برای نقاشی-گوشه نشین12-در آفرینش ز یک گوهرند-یار ویس -فلز پرکاربرد  13-نامی پسرانه-سلسله خسروپرویز 14-رود اروپایی -چند مکان -کمتر از دهگان15 -استغفار کننده-پیوند اقتصادی بین چند کشور برای خرید و فروش کالا

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی