[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۰۲
  • دوره جدید

اشتغال دهه شصتی‌ها به روایت آمار، روزنامه شیراز نوین

بر اساس آمار نیروی کار متولدین دهه شصت، این گروه از افراد یک میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰هزار نفری بیکار را به خود اختصاص می‌دهند که ۵۳درصد از کل جمعیت بیکار کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیکاری متولدین دهه شصت، امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار است که به استناد آمارهای رسمی، سهم زیادی از کل جمعیت بیکار کشور به افراد متولد این دهه اختصاص دارد.
با توجه به اینکه آخرین سرشماری در کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شد و افراد دهه شصت در آن سال، دارای رنج سنی ۲۶ تا ۳۵‌سال بودند، اطلاعات جمعیتی سرشماری در سال ۱۳۹۵، مبنای بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری متولدین دهه شصت قرار گرفته که با توجه به آمارهای جمعیت نیروی کار می‌تواند به وضعیت فعلی بازار کار، بسیار نزدیک باشد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار ایران درخصوص وضعیت نیروی کار، متولدین دهه شصت حدود ۱۷‌میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند که بالغ بر ۹میلیون نفر از این افراد «جمعیت فعال» هستند؛ به این معنا که در گروه سنی بیکاران یا شاغلان قرار دارند؛ به عبارتی مجموع افراد بیکار و شاغل، جمعیت فعال را تشکیل می‌دهد.
 همچنین بالغ بر ۷‌میلیون و ۵۰۰‌هزار نفر نیز از جمعیت ۱۷میلیونی دهه شصتی‌ها، در گروه «جمعیت غیرفعال» یعنی در خارج از گروه بیکاران و شاغلان قرار دارند. افراد محصل، خانه‌دار، دارآمدهای غیرکاری (به عنوان مثال درآمد از محل اجاره ملک) از جمله افراد در گروه جمعیت غیرفعال هستند.  
اما در بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری، گروه جمعیتی فعال باید مبنای محاسبه قرار گیرد؛ با این توضیح بررسی آماری نیروی کار به استناد آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع جمعیت فعال افراد دهه شصت، بالغ بر ۷‌میلیون و ۵۰۰‌هزار نفر در گروه شاغلان و حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر نیز در گروه بیکاران قرار دارند.
با توجه به اینکه جمعیت بیکار کشور طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ در محدوده ۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر اعلام شد، بیکاری یک میلیون و ۷۰۰‌هزار نفری گروه سنی ۲۶ تا ۳۵‌سال که متولدین دهه شصت را شامل می‌شود، ۵۳‌درصد از جمعیت بیکار کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد بیش از نیمی‌ از جمعیت بیکار را افراد متولدین دهه شصت تشکیل می‌دهند و در حال حاضر متولدین دهه شصت، در گروه سنی ۲۸ تا ۳۷‌سال قرار دارند که بیشترین سهم از جمعیت بیکار کشور در این گروه سنی قرار دارند.
اما چند عامل باعث شد تا بحران بیکاری گریبان‌گیر متولدین دهه شصت شود. بر این اساس اگر ۲۰‌سالگی را میانگین سن ورود به بازار کار در نظر بگیریم، متولدین سال ۱۳۶۰ باید از سال ۸۰‌به تدریج وارد بازار کار می‌شدند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی