[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۵۰
  • دوره جدید

دیدگاه، روزنامه شیراز نوین

فوتبال مدرسه زندگی است 
 

شیرازنوین- محمد شفيعي

رئیس کانون مربیان فوتبال فارس

فوتبال مدرسه زندگی است. علاوه بر آموزش مهارت‌های پایه فوتبال در مدارس فوتبال، روش زندگی کردن نیز به فوتبال آموزان آموزش داده می‌شود؛ لذا، نقش مربیان در مدارس فوتبال از جنبه‌های مختلف با اهمیت است. جدا از بخش فنی و مهارتی فوتبال، مربیان باید مهارت‌های اولیه مورد نیاز زندگی را به فوتبال‌آموزان آموزش دهند. امیدوارم در راستای بهبود کیفیتی فوتبال که به منظور توسعه و ارتقای سطح فوتبال در دنیا مورد نظر است و همچنین، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و ورزشی فوتبال‌آموزان و جوانان مستعد استان عزیزمان فارس بتوانم گام‌های مؤثری بردارم. مطالب زیر برنامه آموزشی کلی فوتبال ویژه مدارس فوتبال است. امید به اینکه این موضوع بتواند برای فوتبال پایه استان مفید باشد‌. 
سازماندهی تورنمنت‌ها
در برگزاری تورنمنت‌ها جنبه رقابتی و نتایج تعیین‌کننده نیست و باید همیشه بر مفاهیم بازی و لذت بردن تأکید شود‌. 
بنابراین مربیان‌- معلمانی که در این مسابقات و تورنمنت‌ها درگیرند، باید موارد زیر را در نظر داشته باشند‌: 
به منظور سطح اجرای بهتر، تیم‌ها را متعادل کنند‌. 
همه بازیکنان به یک نسبت مساوی زمانی در بازی شرکت کنند. 
زمان مسابقات به تعداد آنها بستگی دارد‌. 
حریف از یک مسابقه به مسابقه دیگر به نتایج قبلی بستگی دارد. 
قانون بازی جوانمردانه در داخل و خارج زمین باید رعایت شود‌. 
در برگزاری تورنمنت‌ها باید به موارد زیر توجه کرد‌: 
مراقبت‌های پزشکی، شماره فوریت‌های پزشکی 
دروازه‌های امن، گرم کردن و سرد کردن، نوشیدنی‌ها، والدین و تماشاگران وارد زمین باز‌ی نشوند. 
فاصله ا‌یمنی، رفتارها‌ی مثبت دست دادن قبل و بعد از بازی، سازمان‌دهی بر اساس سطوح و نیاز گروه‌ها 
 8‌-6‌سال داور ندارد. 
10‌-9‌سال در صورت امکان.
 12‌-11‌سال داور دارد. 
‌زمان بازی:
6تا8سال، 2زمان 15دقیقه‌ای
9تا 10سال، 2زمان 20 تا 25دقیقه‌ای 
11تا 12‌سال، 2زمان 25تا30دقیقه‌ای
‌شکل‌های مختلف رقابت با توجه به تعداد تیم‌های شرکت‌کننده:
تعداد تیم‌های شرکت کننده: 3‌تیم 
مسابقات به شکل رفت و برگشت(عکس1)
تعداد تیم‌های شرکت‌کننده: 4‌تیم(عکس2)
تعداد تیم‌های شرکت‌کننده :5تیم (عکس3)
تعداد تیم‌های شرکت‌کننده: 6تیم
الف‌- مرحله اول به صورت دو گروه سه تیمی ‌برگزار می‌شود (شکل زیر‌): 
گروه P1 : تیم‌ها C-B-A 
گروه P2 : تیم‌ها F-E-D 
در شکل زیر (عکس4) دو نوع بازی کردن 6‌تیمی‌ در مرحله اول آمده است که در یک نوع هر تیم دو باز ی و در نوع دیگر هر تیم چهار بازی انجام می‌دهد.
ب‌- مرحله دوم: تیم‌ها دوباره در دو گروه سه تیمی ‌مانند جدول زیر قرار می‌گیرند.
گروه W شامل دو تیم برنده P1 و P2 به اضافه بهترین تیم دومی‌ در هر دو گروه است‌. 
گروه L نیز شامل سه تیم باقیمانده است. در شکل پایین‌تر نیز مرحله نهایی نشان داده شده است. (عکس 5)
تعداد تیم‌های شرکت‌کننده‌: 8‌تیم
الف‌- مرحله اول به صورت دو گروه 4‌تیمی ‌برگزار می‌شود (عکس6)
ب- مرحله دوم‌: 
دو‌گروه چهار تیمی ‌که در هر گروه، هر‌تیم با سه‌تیم دیگر بازی می‌کند‌. 
گروه W شامل دو تیم اول و دوم در هر دو گروه است‌. 
گروه L نیز شامل دو تیم سوم و چهارم در هر‌دو گروه است. شکل‌های زیر(عکس‌های شماره ۷ و ۸) گروه‌ها و بازی‌ها را در مرحله دوم نشان داده است. 
تعداد تیم‌های شرکت کننده: 16تیم
 مرحله اول شامل چهار گروه چهار تیمی ‌است (به صورت زیر‌). 
در این مرحله هر تیم سه بازی انجام می‌دهد. (عکس‌های ۹ و ۱۰)

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی