[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۳۰
  • دوره جدید

جدول شماره ۴۴۰، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- از اعداد دو رقمی -نوعی ساز ضربی -بخشش2-زادگاه سراینده بوی جوی مولیان-شیربرنج-نوعی زیر سری چار گوش3-دریا-رشوه دادن-ماهی کنسروی4-زینت و زیور-جبل-پایه واساس-نت چهارم5-یقین کردن-آرزو-از ادات استفهام6-نا پدری-سنگواره-اهرم بلند کردن ماشین7-ته‌نشینی-خیال آسوده چنین است-پسوند شیاهت-ریشه8-داستان ‌هانری دومونتر لان9-عیب-بخشی از مغز-شکم پرست-هوشمند10-لگدکوب-از کلمات پرسشی-گرده قارچ11-نمایش تلویزیونی-استوانه گردان در ماشین‌های صنعتی-حرکت زیگزاگ خودرو در جاده و خیابان12-سپس عربی-هر فصل قرآن کریم-غذای تزریقی-لوس13-کلوب-درک-چهره14-پرنده آبی-جمع دقیقه-مغازه15-ظرف رختشویی-پرداختی به دانشگاه-به دنیا آمده  ‌


عمودی
1-محل اتصال دو شاخه برق-جدا کننده حق و باطل-پایداری2-پایتخت کالدونیای جدید-کیف سفری-حساب کردن3-پدربزرگ-مرکز لبنان-می دهند تا رسوا کنند-تندی و سختی4-رودی دوگانه در روسیه-دیگ کوچک-قلاب کمربند5-پله اتوبوس-آب بسته-صدا6-پارچه باف عرب-لای جامه-روستای پرت و دورافتاده- بی امکانات7-ابزار فلزی تیز و نوک پهن -مباهات-گشادگی میان دو کوه-ظرف فرورفته8-چروک پوست-خودکامگی-از نژاد‌های آسیایی9-از پایین به بالا بخوانید شهر ارگ معروف است -زهرآلود-درد و رنج-نادان10-آب نبات کشی-میوه مربایی-کاغذ فروش11-شهر فرانسه-ناخن اسب-هیزم12-پایتخت سوییس-حیوان و زنده-زمان معین13-خوک وحشی-از اوراق بهادار-سازمان و نهاد-کجاست؟14-به امرای سلسله‌های اموی و عباسی می گفتند-چه بسیار-سرهنگ انگلیسی15-معروف-واژگون-طریقه و روال

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی