[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۶
  • دوره جدید

توسعه آزمون‌های الکترونیکی برای حفظ محیط زیست، روزنامه شیراز نوین

رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس گفت: بالغ بر 10درصد امتحانات دانشجویان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان به‌صورت الکترونیکی در‌حال برگزاری است. دکتر محمدحسن صیف با بیان اینکه با توسعه سخت‌افزارهای لازم امکان برگزاری آزمون الکترونیکی برای 900نفر در هر امتحان در سطح استان فراهم شده است اظهارداشت: تا پایان امتحانات بیش از 56هزارنفر، آزمون در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور فارس به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. دکتر صیف همچنین از اجرایی سازی دستورالعمل نظام مدیریت سبز وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور کشور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز، جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده و گسترش آزمون‌های آنلاین و الکترونیکی طی سال‌های اخیر، اقدامی ‌بزرگ و مثبت برای صرفه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست است. آزمون‌های پایان نیمسال دوم 97- 98دانشگاه پیام نور از 18‌خردادماه آغاز شده و 10‌تیرماه پایان می‌یابد. با تمهیداتی که مرکز سنجش و آزمون در حوزه‌های آزمونی مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر کشور اندیشیده است، در این نیمسال 22درصد آزمون‌ها به شکل کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود.
رئیس دانشگاه پیام نور فارس با عنوان اینکه در آزمون الکترونیکی، دانشجو این امکان را خواهد داشت که همزمان با پایان آزمون، نمره خود را دریافت کند اظهار داشت: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﻮن ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر، ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫ‌ای آزﻣﻮنی را ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و در اﺻﻄﻼح ﺑﺪون ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار می‌کند و اﻣﺮوز در ﺟﺎیی اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن‌ها ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﻻت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻیی از رﺿﺎیت‌مندی آزﻣﻮن دهندﮔﺎن، ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ. دکتر صیف، حذف کامل کاغذ و نجات جنگل‌ها و حفظ محیط زیست را از مهم ترین مزایای آزمون الکترونیکی دانست و ابراز امیدواری کرد: دانشگاه پیام نور بتواند با تأمین زیرساخت‌های لازم در آینده‌ای نزدیک تمام آزمون‌های خود را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
درخردادماه سال جاری 2‌میلیون و 809 هزار و 464 نفر آزمون برای حدود 400‌هزار دانشجو در 7 هزار و 187 عنوان درس برگزار می‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی