[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۹
  • دوره جدید

طرح زیتون‌کاری در فسا موفقیت‌آمیز بوده است، روزنامه شیراز نوین

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح‌های اصلاح واحیا، هرس، تغذیه و توسعه باغ‌‌های‌  زیتون شهرستان فسا با موفقیت اجرا شده است.
رحمت الله پریچهر  چهارشنبه در بازدید از طرح‌های زیتون در بخش مرکزی شهرستان فسا به ایرنا اظهار داشت: طرح اصلاح و توسعه باغ‌‌های‌ زیتون براساس سیاست‌‌های‌  دولت در زمینه خوداتکایی محصولات کشاورزی با هدف تأمین بخشی از نیاز روغن خوراکی کشور ازسال ۱۳۷۱ به بعد به اجرا درآمده است.
وی بیان کرد: درحال حاضر طرح زیتون با هدف اصلاح باغ‌‌های‌ قدیمی‌ و افزایش عملکرد در واحد سطح و نظارت بر تغذیه و نگهداری باغ‌ها و توسعه باغ‌‌های‌ جدید درمناطق مستعد برای نیل به افزایش تولید روغن‌زیتون در کشور در حال فعالیت است. طرح اصلاح و توسعه باغ‌‌های‌  زیتون براساس سیاست‌‌های‌ دولت درزمینه خوداتکایی محصولات کشاورزی با هدف تأمین بخشی از نیاز روغن خوراکی کشور از سال ۱۳۷۱ به بعد به اجرا درآمده است. 
ناصر انصاری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان فسا هم در این بازدید گفت: در حال حاضر ۷۲۰  هکتار از باغ‌‌های‌  شهرستان فسا به کشت زیتون اختصاص یافته که ۶۰۰ هکتار آن بارور و ۱۲۰هکتار آن غیربارور است.  وی ادامه داد: همچنین  پیوندک‌ها از ارقام فیشومی‌تخم کبکی وکنسروالیا بوده است که برروی ۵۰۰  هکتاراز باغ‌‌های‌  زیتون با پایه شنگه پیوند زده شده ودرختان اصلاح شده به وسیله پیوند دارای رشد وثمردهی بهتری بودند و رضایت باغداران را موجب شدند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی