[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۲
  • دوره جدید

۲۹ فرماندار، روزنامه شیراز نوین

داستان اشتغال ارتباط مهم ومؤثری با اعتبارات مربوطه دارد، اعتباراتی که باید تأمین کننده‌اش دولت ویا بخش خصوصی باشد. بدون اعتبار، اشتغالی ایجاد نخواهد شد مخصوصاً این روزها که ریسک سرمایه‌گذاری درحوزه‌های اقتصادی ایران بالاست. اشتغال ، اقتصاد وپیمایش روابط اجتماعی درتمامی ابعاد، ارتباط مهمی با روابط سیاسی داخلی وخارجی دارد. تنش در روابط سیاسی چه درداخل ویا خارج پیامدهای امروز اقتصاد را به همراه دارد، پیامدی که برای ایران هزینه‌های سنگینی دارد و دیگران با علم به وجود تنش در روابط اقتصادی سیاسی ما حاضر به ورود به گود سرمایه‌گذاری نیستند. 
افراد دارای حس پیش‌بینی اوضاع واحوال اقتصادی با توجه به وضعیت فعلی کشوردست به مهاجرت می زنند... 

با انجام مهاجرت درد و بعد دچار نقص وخسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌شویم. اول مهاجرت نخبگان ودوم مهاجرت سرمایه‌داران و انجام سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای هدف و میزبان برای انجام سرمایه‌گذاری و توسعه زیر‌ساخت‌ها. ما با تأخیر در ایجاد روابط سالم اقتصادی با جهان درحال فرسایش سرمایه‌های به‌دست آمده طی قرون گذشته درکشورهستیم، هرچند نسبت به ساماندهی آن بی‌تفاوت هستیم و واکنش مناسبی درجهت ترمیم آن ازخود نشان نمی‌دهیم. استاندار فارس درسفر اخیر خود به خرامه، فرمانداران را مأمور به ایجاد اشتغال و فرصت‌‌های‌ مربوطه کرده است. آن‌چه در ماه‌های گذشته نیز بدان می‌داشته است. درتحلیل و بررسی این خواست استاندار فارس باید نگاهی به اختیارات فرمانداران داشته‌باشیم، هم‌چنان‌که باید نگاهی به اختیارات استانداران داشته‌باشیم.
فارس دارای 29 شهرستان است و استاندار فارس از 29 فرماندار خواسته است با فوریت نسبت به راه‌اندازی یک کارگاه با اشتغال‌زایی 200 نفر اقدام کنند. با احتساب این تعداد شهرستان و هرکدام یک کارگاه با ظرفیت 200 شغل باید در انتظار ایجاد 5 هزار و800 شغل در سراسر فارس باشیم که با توجه به بحران اقتصادی می‌تواند رقم قابل توجهی باشد به شرط آن‌که این دستور اجرایی شود. باید دید درهر شهرستان در چه حوزه‌ای می‌توان صنعت راه‌اندازی کرد، صنعتی که محصولاتش قابلیت صادرات و ارزآوری نیز داشته‌باشد. همچنین باید دید کدام شهرستان مهاجرپذیر است وکدام شهرستان با افت جمعیت روبروست. با نگاهی به آمارهای جمعیتی در فارس شهرهای خرامه، مصیری رستم، سروستان  سعادت‌شهر و لار برابر آمارهای جمعیتی سال 95 دارای افت تقریبی جمعیت بوده‌اند. مهندسی این قبیل امور قبل از اقدامات مورد درخواست لازم وحتمی‌‌است درغیر این صورت نتایج از اهمیت خاصی برخوردار نخواهد بود. این‌که بدانیم کدام شهرستان در فارس بیشترین وسعت را دارد و قابلیت هر شهرستان درحوزه اقتصادی در چیست  و نمایندگان فارس درمجلس در یک اجماع بی‌نظیر دنبال امور آمایش شده‌باشند بزرگترین فرصت برای انجام کارهای اقتصادی ومنتج به دستیابی به اهداف توسعه را در پی خواهد داشت. توسعه‌ای که دایم شعارش را تکرار می‌کنیم.
شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای‌است که انجام طرح و برنامه‌‌های‌  بلند‌مدت فاقد نتایج مورد درخواست است. اقتصاد ما نیازمند طرح وبرنامه‌‌های‌ دارای فوریت است. حال آن‌که باید این پرسش را مطرح نمود که طرح ارایه شده جناب استاندار درخصوص ایجاد یک واحد کارگاهی با 200 شغل درهر شهرستان، آن هم با حدود اختیارات فرمانداران امری ممکن وشدنی است؟ فارس به خودی خود با توجه به مساحت، جمعیت ونیز تنوع آب وهوایی یک ایران کوچک است اما در تمام این سال‌ها از ظرفیت‌‌های‌ مهم فارس بهره‌گیری نشده است. غیر از نفت وگاز موارد قابل صادرات غیر نفتی در استان فارس وجود داردکه یا مورد غفلت قرار گرفته ویا برنامه براین است که جایگزینی برای نفت اعلام موجودیت نکند. درهر صورت سیل سرمایه‌ها برای خروج از کشور درحال اتفاق است و باید کاری انجام داد تا این روند متوقف و ریسک سرمایه‌گذاری درکشور کاهش پیدا کند که بدون کمک سرمایه‌گذاران وتسهیل امور مربوطه عملاً ایجاد اشتغال غیر ممکن است.
ثبات سیاسی بهترین محرک اقتصادی  وجلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی است، آن‌چه که  تاکنون اتفاق نیفتاده است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی