[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۲۸
  • دوره جدید

ایرانی‌ها سالی ۴ میلیون اضافه درآمد دارند، روزنامه شیراز نوین

طبق آمار رسمی‌خانوارهای ایرانی به طور متوسط در سال حدود ۴۳ میلیون درآمد دارند که در برابر حدود ۳۹ میلیون تومان هزینه، حدود چهار میلیونی هم اضافه می‌آورند! به گزارش ایسنا، اجرای طرح آمارگیر هزینه و درآمد خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۷ که توسط مرکز آمار انجام شده نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳/۱۹ درصد افزایش داشته است. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری حدود ۹ میلیون و ۴۰۰هزار تومان به  هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به هزینه‌های غیرخوراکی اختصاص دارد. دربین هزینه‌های خوراکی و دخانی، نیز بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٥ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. اما این گزارش حاکی از آن است که متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری به ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد که ۶/۱۸ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری‌ نشان می‌دهد که ۴/۳۳درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۶/۴۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. دررابطه با وضعیت درآمد و هزینه خانوار روستایی نیز آمار از این حکایت دارد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی حدود ۲۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که ۲۰ درصد رشد داشته است. ازاین هزینه هشت میلیون مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۴ درصد به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۸ درصد به مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص داشته است. این در حالی است که متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار روستایی به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود  ۵/۱۵ افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۷/۳۰ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۹/۳۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴/۳۷ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. براین‌اساس در خانوارهای روستایی درآمد سالانه حدود دو میلیون بیشتر از هزینه آن‌هاست.


 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی