[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

چشم‌نوازی سفال‌های ۶هزارساله تپه لپویی ، روزنامه شیراز نوین

شهلا زارع

گروه میراث و گردشگری

دوره لپویی، به یک فاصله زمانی مهم یعنی از 3800 تا 3300 پیش از میلاد (5800 تا 5300) سال پیش گفته می‌شود. 
در تل پای دره، سفال‌های دوره فرهنگی باکون الف و همچنین سفال‌های دوره بانش قدیم شناسایی شده است. 
در تل پای دره کامفیروز (تل قلعه) شهرستان مرودشت، روستایی 5هکتاری 6هزارساله مربوط به دوران فرهنگی لپویی کشف شده است. 
در شمال تپه اصلی (تپه اسلامی) آثاری مربوط به دوران مس و سنگ جدید در آن دیده شده که در گمانه‌زنی‌های انجام گرفته، یافته‌هایی مربوط به فرهنگ لپویی متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد دوره روستانشینی جدید شناسایی شده است. 
در این تل، یک روستای بزرگ تقریباً 5هکتاری مربوط به دوران فرهنگی لپویی و یک تپه اصلی (احتمالاً قلعه) و آثار یک آسیاب مربوط به دوره سلجوقی در محوطه پای دره قرار دارد. در بخش شرقی تپه اسلامی، آثار کف سکونتی مربوط به دوره سلجوقی است. در قسمت شمال تل پای دره یک زباله‌دانی مربوط به دوره لپویی شناسایی شده است. با توجه به تقسیم‌بندی این دوره فرهنگی پیش از تاریخ فارس، یعنی دوره لپویی توسط ویلیام سانسر آمریکایی به سه فاز دوره باکون/ لپویی، لپویی میانه و لپویی بانش تقسیم شده است. 
دوره لپویی به یک فاصله زمانی مهم، یعنی از 3800 تا 3300 پیش از میلاد (5800 تا 5300 سال پیش) گفته می‌شود. این زمان با روزگار روستانشینی پایاکی که در تحولات آن در گذر از روزگار روستانشینی به شهرنشینی و پیدایش فرمانروایی‌ها بوده، هم زمان است. این تپه دارای بلندای کمی از بستر زمین‌های پیرامون است. در بررسی‌های پیشین این تپه، نمونه‌های ظروف سرخ رنگ ساده و کوزه‌های پخت این نمونه سفال را یافته‌اند و این سفال را به نخستین جایگاه پیدایش، یعنی لپویی نام‌گذاری کرده‌اند. 
این کاوش‌ها می‌تواند ما را با اقتصاد زیستی (معیشتی)، رژیم خوراکی و روش زندگی آنان آگاه کند. در کاوش از این تپه، یافته‌های سفال، مانده‌های استخوانی، استخوان‌های جانوری و انسانی به دست آمده است که در بردارنده شماری اجاق و مانده‌های ازکت‌های مهرازی زمان‌های گوناگون است. 
در این تپه که بیش از یک هکتار بوده، سکونت کامل و همیشگی وجود داشته و روستایی مهم به شمار می‌آمده است. کمی بیش از همین زمان است که مردم روستاها را ترک کرده و به سوی شهرها می‌روند و شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی