[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۲۴
  • دوره جدید

کِلِنجُمِ جُويدم، روزنامه شیراز نوین


هَميطُو چيش انتظار، درِ پُييدَم
بسکه تو سَرمُ نِشِسّم چُُييدم
هی هاکَک کِردمُ رفتم تو خُدُم
کف دسام ِبه همديگه سُويدم
يِی سايه‌ی افتادُ گُفتم خُدِشه
هَمی کِه کِرِ دَرو واز شد دُويدم
هُولَکی خُدُمِ رسُندم دم در
رو يَخا از بی‌حواسی سُريدم
تُ ديدُم، بدجوری از خُودش وارَف
از پشيمونی کِلِنجُم جُويدم
يِی چی گُف که خيلی دمغ شدم
وُيسادم خوب تو چيشاشِ کُويدم
گفتمش شانومه آخِرش خوشه
ديگه برگشتم اَزِش دل بريدم
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی