[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۳۵
  • دوره جدید

سید محی الدین حسینی ارسنجانی - دبیر تحریریه: کمیسیون فرهنگی شورا ، اختیارها، پیشنهادها، روزنامه شیراز نوین

یکی از مهمترین کمیسیون‌های تخصصی در شورای اسلامی کلان‌شهرها و از جمله در شورای شهر شیراز کمیسیون فرهنگی اجتماعی است. به لحاظ برخورداری شیراز از عناوین مهم فرهنگی و قابلیت‌های فراوانی که این کلان‌شهر جنوب کشوری در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی دارد فعال بودن چنین کمیسیونی در پایتخت فرهنگی کشور مهم و عضو بودن نخبگانی از اهل فرهنگ در این کمیسیون مهمتر است. به عنوان یک شهروند ساکن در این شهر پیشنهاد می‌کنم رئیس و اعضای چنین کمیسیون مهمی افراد صاحب نظر و آشنا به امور فرهنگی و مطلع از اوضاع و احوال اجتماعی شهر شیراز را از میان افراد انتخابی شورا تعیین و منصوب کنند و گذشته از آن نخبگانی از فرهنگوران شیرازرا به عنوان مهمان و صاحب نظر به جلسات این کمیسیون فرا خوانده و دعوت نمایند تا امور فرهنگی و اجتماعی شورا و شهرداری رونق یابد. کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر وظایف مختلفی دارد که شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قوت فرهنگی اجتماعی در حوزه انتخابیه به منظور رفع کمبودها‌، نیازها و نارسایی ها و ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی از جمله آنهاست.
همچنین شناسایی موانع پیشرفت در کارهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی و بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای مردمی در حوزه فرهنگی با استفاده از مشاورین پرتوان و کارآمد، سیاستگذاری امور فرهنگی اجتماعی و تهیه منشور فرهنگی شهر شیراز و تهیه طرح‌ها و بررسی لوایح و اساسنامه سازمان‌های فرهنگی‌، ورزشی، اجتماعی و آموزشی شهرداری شیراز‌، تهیه برنامه‌های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت امور فرهنگی اجتماعی، هماهنگی بین بخشی با سازمان‌ها و نهادهای متولی فرهنگ در کلیه امور مذهبی، هنری‌، ورزشی و اجتماعی اعم از دولتی و غیر دولتی شهر شیراز، برنامه‌ریزی برای مشارکت مردمی در امور فرهنگی، مذهبی‌، ورزشی و هنری، تشویق‌، ترغیب و حمایت متولیان مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی هنری، ترغیب و حمایت تشکل ها و انجمن‌های تفریحی، ورزشی و فرهنگی هنری، تصویب اساسنامه، آیین‌نامه‌های اجرایی، بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، بررسی بودجه و تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و ادارات فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی و مطبوعاتی، تصویب پیوست فرهنگی اجتماعی پروژه‌های عمرانی شهرداری، بررسی و تصویب عوارض و مقررات بخش فرهنگی اجتماعی، تصویب و نظارت بر نرخ خدمات فرهنگی اجتماعی شهرداری، نظارت بر حسن اجرای مصوبات فرهنگی اجتماعی، تصویب اساسنامه، آیین نامه‌های اجرایی، بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه مجتمع اردوگاهی هدایت شهرداری، تصویب و نظارت بر تبلیغات شهری، نظارت بر عملکرد فرهنگسراها، قرائت‌خانه‌ها، مجموعه‌های ورزشی شهرداری، نظارت بر آموزش عمومی کارکنان شهرداری، نظارت و پیگیری امور تفریحی و رفاهی کارکنان شهرداری، نظارت و پیگیری و حمایت از هیئت‌های مذهبی‌، ورزشی وهنری مساجد و حسینیه ها، پیگیری امور مربوط به تعاونی ها‌، احزاب‌، نمایشگاه‌های فرهنگی هنری، موزه ها‌، نشریات، محصولات فرهنگی مکتوب و غیرمکتوب، پیگیری وحمایت از مؤلفین، مترجمان وتولید کنندگان محصولات فرهنگی هنری، تصویب‌، پیگیری ونظارت بر نامگذاری اماکن، میادین، معابر پل‌ها، تونلها وتأسیسات شهری، پیگیری مصوبات شورا در حوزه‌های فرهنگی‌ورزشی‌، اجتماعی و آموزشی و مشاوره ای و مطبوعاتی، نظارت برعملکرد فرهنگی، ورزشی‌، اجتماعی‌، آموزشی و مطبوعاتی کلیه واحدهای ذیربط شهرداری به شرح ذیل: حوزه معاونت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و ادارات شهرداری در این مجموعه مانند سازمان فرهنگی، فرهنگسراها، امور تفریحی و رفاهی، امور کتابخانه ها، میادین ورزشی، عبادی، تعاونی ها، خیریه‌ها‌، تشکل‌ها و احزاب‌، اشاعه فرهنگ مشارکت، حقوق شهروندی و مراکز مشاوره، نمایشگاه‌ها، بعد فرهنگی سازمان آرامستان‌ها، مدیریت زیباسازی و تأسیسات شهری، آموزش عمومی، هفته نامه شهر راز، نشریات و جزوات آموزشی و روابط عمومی‌های شهرداری شیراز و کلیه مناطق، سازمان‌ها‌ و ادارات ذی‌ربط و... از دیگر وظایف این کمیسیون است که اعضا باید به آنها عمل کرده و پایبند باشند.


Arsanjani. moiin@gmail. com#
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی