[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۱۸
  • دوره جدید

(آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر یک صفاشهر به شماره ثبت ۳۰۸)، روزنامه شیراز نوین

تاریخ انتشار:96/3/3
جلسه مجمع عمومی سالیانه نوبت اول رأس ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 در محل طبق فوقانی دفتر تعاونی مسکن مهر یک صفاشهر با کدپستی: 7396117917 تشکیل می‌گردد . از کلیه اعضاء دعوت می‌شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند و یا با مراجعه به دفتر شرکت یا دفاتر اسناد رسمی، وکیل/ نماینده خود را کتباً جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. داوطلبان سمت هیئت تصفیه موظفند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار اگهی به دفتر شرکت مراجعه و فرم داوطلبی راتکمیل نمایند. 
دستور جلسه:
بررسی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان روز درخواست انحلال
انتخاب اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال


رئیس هیات مدیره 
سید محمد موسوی پور 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی