[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۸
  • دوره جدید

برخی مفاهیم تربیت، روزنامه شیراز نوین

برخی مفاهیم و موضوعات کلی تربیت عبارت‌اند از:
الف: دوران زندگی. منظور از این بخش پرداختن به مراحل زندگی از ایجاد تا مرگ است و طبیعی است که در هر مرحله مباحث آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. ویژگی‌ها، خصوصیات، اثرات و... از جمله آنهاست.
ب: خانواده. در این بخش به نکات مهم خانواده مانند چگونگی تشکیل، رفتار، اثرات و ارتباط آن‌ها با نظام تعلیم و تربیت اشاره می‌شود. این بخش مهم‌ترین بخش ارتباطی با رشد تربیتی است.
ج: مدرسه. بحث مکان رسمی تربیت در جامعه و انواع برنامه‌های مدرسه ای، نقش معلم، کتاب‌های درسی، مدیران و سایر دست اندرکاران فعالیت‌های تربیتی از جمله نکات مربوط به این بخش است.
د: جامعه. جامعه از نظام تربیتی و تعلیم و تربیت از جامعه چه می‌خواهند. تأثیر انواع جوامع بر پیشرفت یا عدم پیشرفت نظام به جه میزانی است؟ در این بخش نوع ارتباط بین آنها در قالب نظریات ارائه می‌شوند.
ذ: سیاست. ارتباط میان سیاست و تعلیم و تربیت جه نوع ارتباطی است؟ آیا این ارتباط باید وجود داشته باشد؟ کدامیک بر دیگری اثر بازدارنده دارد؟ سیاست مداران در نظام تربیتی چه می‌کنند؟ در این قسمت نکات مهم تربیتی توضیح داده می‌شوند.
ر: خصوصیات فردی. فرد به عنوان مهم‌ترین منفعل در نظام‌های تربیتی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ آیا تمام این خصوصیات در نظام تربیتی لازم‌اند؟ کدام بخش نیاز به تحول دارد؟ بحث‌های این چنینی در قالب نظریات تربیتی مطرح می‌شوند.

 

• زهرا زارع‌زاده؛ دبیر شاغل در متوسطه اول شاهد دالکی؛ ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی